Czego wymaga Kodeks Dobrych Praktyk dla franczyzobiorców?

Prawa konsumenta
Czego wymaga Kodeks Dobrych Praktyk dla franczyzobiorców?
Potrzebujesz ok. 3 min. aby przeczytać ten wpis

29 lipca 2021 roku ogłoszono Kodeks Dobrych Praktyk dla rynku franczyzy. W dokumencie zawarto regulacje, które mają sprzyjać franczyzobiorcom. Zasady ujęte w Kodeksie mogą być stosowane w relacjach franczyzowych na zasadzie dobrowolności.

Podstawowym celem Kodeksu Dobrych Praktyk dla rynku franczyzy jest określenie dobrych zasad i standardów, którymi powinni kierować się franczyzobiorcy i franczyzodawcy nie tylko podczas trwania zawartej między sobą umowy, lecz także przed jej zawarciem i po jej rozwiązaniu. Patronami ogłoszonego Kodeksu zostali między innymi: Polskie Stowarzyszenie Mikroprzedsiębiorców i Franczyzobiorców, Polska Izba Handlu, Polska Organizacja Franczyzodawców, Krajowa Izba Gospodarcza i Federacja Przedsiębiorców Polskich. Wśród sygnatariuszy dokumentu znalazły się organizacje zrzeszające franczyzobiorców, a także największe sieci handlowe i usługowe, które działają w modelu franczyzowym.

Definicja franczyzy według Kodeksu Dobrych Praktyk

Według Kodeksu Dobrych Praktyk franczyza:

jest sposobem prowadzenia biznesu, którego istota polega na tym, że franczyzodawca udziela franczyzobiorcy prawa do korzystania z opracowanego i sprawdzonego w warunkach rynkowych sposobu prowadzenia działalności gospodarczej, zwanego często systemem, w zamian za stosowne wynagrodzenie i zawsze z zastrzeżeniem, że działalność franczyzobiorcy prowadzona jest pod marką franczyzodawcy, ale na własny rachunek i ryzyko franczyzobiorcy jako niezależnego, samodzielnego przedsiębiorcy.

W dokumencie podkreślono, że franczyzowy model biznesowy zakłada działanie franczyzobiorcy pod marką franczyzodawcy, zgodnie z zasadami systemu franczyzowego. Franczyzobiorcy pracują na renomę franczyzodawcy, jednocześnie czerpiąc ze współpracy korzyści w postaci konsumentów ufających marce. Kodeks Dobrych Praktyk reguluje przede wszystkim kwestie związane z: 

  • nawiązywaniem współpracy pomiędzy franczyzodawcami a kandydatem na franczyzobiorcę,
  • zasadami wzajemnej współpracy pomiędzy franczyzobiorcą a franczyzodawcą,
  • zasadami przystępowania do Kodeksu i jego ewentualnego wypowiadania,
  • zasadami wprowadzania zmian w Kodeksie,
  • rozwiązywaniem sporów dotyczących stosowania Kodeksu.
mohamed_hassan/pixabay.com

Kodeks Dobrych Praktyk podkreśla, że relacje pomiędzy franczyzodawcą a franczyzobiorcą, którzy są samodzielnymi przedsiębiorcami, mają być kształtowane w ramach swobody działalności gospodarczej, określonej przez Prawo przedsiębiorców. Strony umowy franczyzy są więc odrębnymi podmiotami gospodarczymi, które działają pod wspólną marką.

Zarówno franczyzodawcy, jak i franczyzobiorcy oraz kandydaci na franczyzobiorców mają zakaz świadomego wprowadzania w błąd drugiej strony przez przekazywanie informacji niezgodnych z prawdą. Franczyzodawcy przed nawiązaniem współpracy mają obowiązek poinformować kandydatów na franczyzobiorców o okolicznościach dotyczących współpracy w ramach umowy franczyzy, uwzględniając warunki jej zawarcia i rozwiązania. Wszystkie informacje powinny mieć charakter poufny. Umowę franczyzy należy zawrzeć w formie pisemnej bądź dokumentowej. Dokument musi podlegać prawu polskiemu oraz jurysdykcji polskich sądów powszechnych albo polskich sądów arbitrażowych.

Treść Kodeksu Dobrych Praktyk dla franczyzobiorców można znaleźć na stronie: kodeksfranczyzy.org.pl.

Zdj. główne: StartupStockPhotos/pixabay.com

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

Rekomendowane
Jak ekonomiczne i skuteczne technologie zmieniają przemysł poligraficzny?
Jak ekonomiczne i skuteczne technologie zmieniają przemysł poligraficzny?
Odkryj, jak innowacje technologiczne przyczyniają się do poprawy efektywności i redukcji kosztów w przemyśle poligraficznym, tworząc nową erę druku.
Zrównoważony rozwój w wykonaniu Zalando
Zrównoważony rozwój w wykonaniu Zalando
Firma Zalando staje ramię w ramię z największymi europejskimi markami, prezentując nowe kolekcje w duchu zrównoważonego rozwoju.
Nowe ekorozwiązania w branży kosmetycznej
Nowe ekorozwiązania w branży kosmetycznej
Czy branża kosmetyczna może być eko? Oczywiście, że tak! Krótki przegląd ekologicznych inicjatyw i projektów z ostatnich lat.
Ostatnie wpisy